Επεξεργασία

1324033088Όπως προαναφέραμε, η πρόπολη είναι ένα εύκολο προιόν στην παραγωγή του αλλά δύσκολο στην επεξεργασία του.

Εδώ, θ’ ασχοληθούμε με την επεξεργασία ήπιας μορφής. Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε ένα αλκοολούχο ποτό π.χ. μία καλή ρακή.

Το οινόπνευμα και τα παράγωγά του, πιστεύω, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται από οργανωμένα εργαστήρια και όχι στο σπίτι.

Για να γίνει πιο κατανοητό γιατί έχω αυτή την άποψη, βρήκα σε πλανόδιο πρόπολη, διαλυμένη σε φωτιστικό οινόπνευμα!

Η διαφορά μας είναι, στο ότι αντί να παίρνουμε 10 σταγόνες από το διάλυμα με το οινόπνευμα, μπορούμε να παίρνουμε 20 -30 και 50 σταγόνες, διότι το διάλυμα είναι πιο αραιό, (και στην υγειά μας!)
Η πρόπολη από σίτα συλλογής, δεν περιέχει ξένες ύλες.

Ως αναφορά στη σύσταση, ν’ αφαιρείται το κερί, η γνώμη μου είναι ότι η μέλισσα τοποθετεί ό,τι πρέπει, όπου πρέπει, κι αυτό το ονομάζω «κυρόμορφη ουσία»  και δεν κάνω αποχωρισμό.

Τα βάμματα που κάνω είναι πέντε και μία αλοιφή πρόπολης 10%, χωρίς αλκοόλ.