Βάμμα SALVA κήπος

1324035238Από τα προϊόντα που φτιάχνουμε με την πρόπολη τίποτα δεν πάει χαμένο.

Τα υποπροΙόντα από όσα φτιάξαμε μπορούν να βοηθήσουν και στα φυτά του κήπου μας.

 

Για ν’ αξιοποιήσουμε τα κατακάθια από τα βάμματα, αφού έχουμε ήδη πάρει το διάλυμα, βάζουμε στο ίδιο μπουκάλι φωτιστικό οινόπνευμα, ανακινώντας περιοδικά.

Μετά από δεκαπέντε μέρες μπορούμε σε 10 λίτρα νερό να βάζουμε 50gr από το διάλυμα και ψεκάζουμε τα κηπευτικά μας.